Preskočiť na obsah

Informácie o letisku

Základné informácie

Letisko Trenčín je neverejné, vnútroštátne letisko. Na letisku Trenčín sa vykonávajú zálety vojenských lietadiel po oprave. Počas záletov sa vydáva správa NOTAM pre priestor letiska vymedzený horizontálne kružnicou so stredom v ARP s polomerom 10 km a vertikálne od GND do 6 000 ft AMSL.
Letiskové okruhy: motorové lietadlá lietajú západné okruhy a bezmotorové lietadlá východné.
V pracovnej dobe budú posádkam poskytnuté informácie o letisku, letovej prevádzke a aktuálne údaje o počasí.
Rolovanie na a zo stojísk – podľa pokynov pozemnej obsluhy.
Parkovacia plocha pre malé lietadlá (všeobecné letectvo) – po pristátí na RWY 03/21 je možné použiť stojiská aeroklubu.
Parkovacia plocha pre vrtuľníky: k dispozícii.
Rolovanie – obmedzenie: vrtuľník záchrannej služby má vždy prednosť pri rolovaní vo vzduchu nad rolovacou dráhou C.
Výcvikové, tréningové a technické testovacie lety – použitie RWY: k dispozícii.
Prevádzka vrtuľníkov – obmedzenia: NIL.
Odstránenie prevádzkyneschopných lietadiel z RWY: obmedzené.
Obmedzenie pre RWY 04/22: Letisko je osvedčené pre kategóriu 2C podľa predpisu L 14 z dôvodu šírky pásu RWY.

VFR mapa

VFR manuál – © LPS SR, š. p.

Miestne NOTAM

  • Obmedzenia letovej činnosti na LZTN – Jún 2023

    Dátum/Date NOTAM Poznámka/Note 01.-02.06.2023 TWR CLSD NIL 02.-18.06.2023 CLSD RWY 04/22 NIL 17.06.2023 Old Stand, 48°52’07.1″N 18°00’49.1″E, MODEL FLY ACCORDING TO WEATHER 19.-22.06.2023 CLSD RWY 03/21 MIL 23.-30.06.2023 CLSD RWY 04/22 NIL V prípade MIL je možné obmedzenie, prípadne i zákaz letu po okruhu. Pokračujeme s opravou (výmenou) oplotenia letiska Trenčín. Pracovníci sú oboznámení s pohybom po letisku… Čítať viac »Obmedzenia letovej činnosti na LZTN – Jún 2023

  • Obmedzenia letovej činnosti na LZTN – Máj 2023

    Dátum/Date NOTAM Poznámka/Note 05.-07.05.2023 CLSD RWY 04/22 NIL 13.-14.05.2023 CLSD RWY 04/22 NIL 16.-19.05.2023 CLSD RWY 03/21 DAY/NIGHT MIL 20.-21.05.2023 CLSD APN 04/22 NIL 26.-28.05.2023 CLSD RWY 04/22 NIL V prípade MIL je možné obmedzenie, prípadne i zákaz letu po okruhu. Od 3.5.2023 sa začne s opravou (výmenou) oplotenia letiska Trenčín. Pracovníci sú oboznámení s pohybom po letisku… Čítať viac »Obmedzenia letovej činnosti na LZTN – Máj 2023

  • Obmedzenia letovej činnosti na LZTN – Apríl 2023

    Dátum/Date NOTAM Poznámka/Note 03.-06.04.2023 CLSD RWY 03/21 MIL 15.-16.04.2023 CLSD APN 04/22 NIL 17.-21.04.2023 CLSD RWY 03/21 MIL 22.04.2023 CLSD APN 04/22 NIL 23.04.2023 CLSD RWY 04/22 NIL 29.-30.04.2023 CLSD RWY 04/22 NIL V prípade MIL je možné obmedzenie, prípadne i zákaz letu po okruhu. Obmedzenia sa v priebehu mesiaca môžu zmeniť.