Preskočiť na obsah

2% z daní pre Aeroklub Trenčín

Pomôžte rozvoju lietania v Trenčianskom regióne a Aeroklubu Trenčín darovaním 2% z Vašich daní. Podporou Aeroklubu Trenčín prispejete, aby lietanie a radosť z lietania boli prístupne širokej verejnosti. Zároveň sprístupníte úchvatné pohľady na našu krásnu prírodu širokej verejnosti.

Údaje našej organizácie:
Názov organizácieAeroklub Trenčín o.z.
AdresaLetisko
MestoTrenčín
PSČ91104
Právna formaObčianske združenie
IČO31827144

Ak ste nikdy nevenovali 2% z dane, prejdite nižšie, kde podrobne vysvetľujeme celý postup.

Ak ste zamestnanec na pracovný pomer

  • Stiahnite si nasledujúce tlačivá a vyplňte vaše osobné údaje.
  • Oznámte vášmu zamestnávateľovi, že chcete venovať 2 % z dane a tlačivá odovzdajte na ekonomické oddelenie / mzdovú učtáreň / účtovníkovi, resp. osobe, ktorá má na starosti daňové priznania u vášho zamestnávateľa.

Poznámka: Ak ste v roku 2022 odpracovali aspoň 40 hodín dobrovoľníckej práce, môžete venovať až 3 % z dane. Musíte mať na to potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste pracovali. Ide najmä o občianske združenia, cirkvi a podobne.

Ak ste fyzická osoba (podnikateľ, živnostník)

Minimálna výška v prospech prijímateľa je 3 €. (VŽDY si overte aktuálnosť údajov o prijímateľovi v oficiálnom Zozname prijímateľov!)

Vypočítajte si:

  • 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2021 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  • 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom potvrdenie od organizácie, resp. organizácií, pre ktoré ste v roku 2022 dobrovoľnícky pracovali.
    V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa.
    Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, sú uvedené vyššie v tabuľke.

Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%, alebo 3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov.
Riadne vyplnené daňové priznanie odošlite v lehote na podanie daňového priznania elektronicky na Finančnú správu a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Ak ste právnická osoba

Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.

Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa. Poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 €.

Upozornenie:

Ak právnická osoba (firma) v roku 2022 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2023 (zvyčajne do 31.3.2023) nedarovala financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane.
Ak právnická osoba (firma) v roku 2022 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2023 (zvyčajne do 31.3.2023) darovala financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane.
V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť VI. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.
Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, sú uvedené vyššie v tabuľke.

Riadne vyplnené daňové priznanie odošlite elektronicky v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali.

Značky: