Preskočiť na obsah

Informácie o letisku

Základné informácie

Letisko Trenčín je neverejné, vnútroštátne letisko. Na letisku Trenčín sa vykonávajú zálety vojenských lietadiel po oprave. Počas záletov sa vydáva správa NOTAM pre priestor letiska vymedzený horizontálne kružnicou so stredom v ARP s polomerom 10 km a vertikálne od GND do 6 000 ft AMSL.
Letiskové okruhy: motorové lietadlá lietajú západné okruhy a bezmotorové lietadlá východné.
V pracovnej dobe budú posádkam poskytnuté informácie o letisku, letovej prevádzke a aktuálne údaje o počasí.
Rolovanie na a zo stojísk – podľa pokynov pozemnej obsluhy.
Parkovacia plocha pre malé lietadlá (všeobecné letectvo) – po pristátí na RWY 03/21 je možné použiť stojiská aeroklubu.
Parkovacia plocha pre vrtuľníky: k dispozícii.
Rolovanie – obmedzenie: vrtuľník záchrannej služby má vždy prednosť pri rolovaní vo vzduchu nad rolovacou dráhou C.
Výcvikové, tréningové a technické testovacie lety – použitie RWY: k dispozícii.
Prevádzka vrtuľníkov – obmedzenia: NIL.
Odstránenie prevádzkyneschopných lietadiel z RWY: obmedzené.
Obmedzenie pre RWY 04/22: Letisko je osvedčené pre kategóriu 2C podľa predpisu L 14 z dôvodu šírky pásu RWY.

VFR mapa

VFR manuál – © LPS SR, š. p.

Miestne NOTAM

  • Obmedzenia letovej činnosti na LZTN – Máj 2024

    Dátum/Date NOTAM Poznámka/Note 04.05.2024 CLSD RWY 04/22 NIL 05.05.2024 CLSD APN 04/22 NIL 11. – 12.05.2024 CLSD RWY 04/22 NIL 14.05.2024 2405140515 – 202405140800 CLSD RWY 04/22 MIL 18. – 19.05.2024 CLSD APN 04/22 NIL 24. – 26.05.2024 CLSD RWY 04/22 2405241300 – 2405261810 NIL V prípade MIL je možné obmedzenie, prípadne i zákaz letu po… Čítať viac »Obmedzenia letovej činnosti na LZTN – Máj 2024

  • Obmedzenia letovej činnosti na LZTN – Apríl 2024

    Dátum/Date NOTAM Poznámka/Note 05. – 16.4.2024 CLSD RWY 04/22 NIL 20.04.2024 CLSD RWY 04/22 NIL 21.04.2024 CLSD APN 04/22 NIL 22. – 26.04.2024 CLSD RWY 03/21 MIL 27. – 28.04.2024 CLSD RWY 04/22 NIL V prípade MIL je možné obmedzenie, prípadne i zákaz letu po okruhu. Obmedzenia sa v priebehu mesiaca môžu zmeniť.

  • Obmedzenia letovej činnosti na LZTN – Február 2024

    Dátum/Date NOTAM Poznámka/Note 17. – 18.02.2024 CLSD APN 04/22 NIL 24. – 25.02.2024 CLSD APN 04/22 NIL V prípade MIL je možné obmedzenie, prípadne i zákaz letu po okruhu. Pokračujeme s opravou (výmenou) oplotenia letiska Trenčín. Pracovníci sú oboznámení s pohybom po letisku ale aj napriek tomu je nutné zvýšiť pozornosť. Obmedzenia sa v priebehu mesiaca môžu zmeniť.