Preskočiť na obsah

Nadrozmerný objekt v ochrannom pásme LZTN

V termíne od 03.112022 do 15.11.2022 budú v areáli LOTN prebiehať stavebné práce, ktorých súčasťou bude aj dočasné umiestnenie nadrozmerného objektu – žeriav, zasahujúceho do ochranného pásma letiska.

Výška žeriavu bude v rozpätí od 29m do 44m.

Predmetná stavba nachádza v ochranných pásmach letiska:

  • V ochrannom pásme prechodových plôch dráhy RWY 04/22 s výškovým obmedzením v mieste stavby v rozmedzí cca 226,00 – 235,00 m.n.m.Bpv.
  • V ochrannom pásme vzletovej a približovacej roviny dráhy RWY 03/21 s výškovým obmedzením v mieste stavby v rozmedzí cca 210,00 – 211,00 m.n.m.Bpv.

Prosíme o zvýšenie pozornosti pri vykonávaní letových činností.