Preskočiť na obsah

Pilotný preukaz a kvalifikácie

Letecký výcvik v minulosti zabezpečovali organizácie FTO (Flight Training Organization – Organizácia letového výcviku), ale Nariadenie Komisie (EU) č.1178/2011 nahradilo organizácie FTO organizáciami ATO (Approved Training Organization – Organizácia schválená na výcvik).

Rozhodnutie výkonného riaditeľa EASA 2018/009/R zo 14 septembra 2018 zaviedlo ešte organizácie DTO (Declared Training Organization – Výcviková organizácia na základe vyhlásenia), ktoré môžu vykonávať iba výcviky výcviky LAPL (Light Aircraft Pilot Licence – preukaz spôsobilosti pilota ľahkých lietadiel), PPL (Private Pilot Licence – preukaz spôsobilosti súkromného pilota) a rôzne doplnkové kvalifikácie.

Medzi teoretické východiská, ktoré je potrebné zadefinovať pre ucelené pochopenie problematiky patria najmä:

Preukaz spôsobilosti leteckého personálu (Flight Crew Licence) – inými slovami pilotná licencia (napr. PPL, CPL) sama o sebe ale nič neznamená, vždy obsahuje platné kvalifikačné kategórie. Preukaz spôsobilosti – pilotná licencia má neobmedzenú platnosť, treba mať však platné kvalifikačné kategórie, ktoré majú platnosť obmedzenú.

Kvalifikačná kategória (Rating) delí sa na: o triedna kvalifikačná kategória (Class rating) – kvalifikácia na istú triedu lietadiel, poznáme napríklad kvalifikácie na jednomotorové piestové lietadlá (SEP – single engine piston), viacmotorové piestové lietadlá (MEP – multi engine piston). V prípade, ak je pilot držiteľom triednej kvalifikačnej kategórie, tá ho oprávňuje lietať na lietadle, na ktorom bola vykonaná praktická skúška. V prípade, ak si žiadateľ želá lietať na inom variante lietadla rovnakej kvalifikačnej kategórie, je potrebný rozdielový výcvik podľa ustanovenia FCL.710[1]. Triedne kvalifikačné kategórie sa ďalej rozdeľujú na pozemné (L) – „land“ a vodné (S) – „sea“ (hydroplány).

  • Prístrojová kvalifikačná kategória (Instrument rating) – kvalifikácia na lety podľa prístrojov
  • Typová kvalifikačná kategória (Type rating) – kvalifikácia na určitý konkrétny typ lietadla, ktorý vyžaduje osobitý výcvik a nespadá iba do triednej kvalifikačnej kategórie (napr. dopravné lietadlá)
  • Doplnková kvalifikačná kategória (Additional rating) – kvalifikácie na špecifické činnosti ako akrobacia, vlečenie vetroňa alebo objektu, lety za viditeľnosti v noci atď.

Rozdielový výcvik (differences training) – nadobudnutie ďalších poznatkov a výcviku na lietadle alebo simulátore, t.j. ďalší teoretický výcvik a letový výcvik. Rozdielový výcvik sa podľa potreby zapíše do denníka pilota alebo rovnocenného dokumentu a podpíše ho inštruktor. • Oboznamovací výcvik (familiarization training) – nadobudnutie ďalších poznatkov, t.j. ďalší teoretický výcvik.