Preskočiť na obsah

Informácie o letisku

Základné informácie

Letisko Trenčín je neverejné, vnútroštátne letisko. Na letisku Trenčín sa vykonávajú zálety vojenských lietadiel po oprave. Počas záletov sa vydáva správa NOTAM pre priestor letiska vymedzený horizontálne kružnicou so stredom v ARP s polomerom 10 km a vertikálne od GND do 6 000 ft AMSL.
Letiskové okruhy: motorové lietadlá lietajú západné okruhy a bezmotorové lietadlá východné.
V pracovnej dobe budú posádkam poskytnuté informácie o letisku, letovej prevádzke a aktuálne údaje o počasí.
Rolovanie na a zo stojísk – podľa pokynov pozemnej obsluhy.
Parkovacia plocha pre malé lietadlá (všeobecné letectvo) – po pristátí na RWY 03/21 je možné použiť stojiská aeroklubu.
Parkovacia plocha pre vrtuľníky: k dispozícii.
Rolovanie – obmedzenie: vrtuľník záchrannej služby má vždy prednosť pri rolovaní vo vzduchu nad rolovacou dráhou C.
Výcvikové, tréningové a technické testovacie lety – použitie RWY: k dispozícii.
Prevádzka vrtuľníkov – obmedzenia: NIL.
Odstránenie prevádzkyneschopných lietadiel z RWY: obmedzené.
Obmedzenie pre RWY 04/22: Letisko je osvedčené pre kategóriu 2C podľa predpisu L 14 z dôvodu šírky pásu RWY.

VFR mapa

VFR manuál – © LPS SR, š. p.

Miestne NOTAM

  • RMZ – Piešťany od 13.06.2024

    Dovoľujeme si Vás upozorniť na zmenu v LZPP, kde s účinnosťou od 13.06.2024 pribudlo ATZ a RMZ Piešťany. Zmena je uvedená v AIRAC AIP AMDT NR 258, dátum vydania: 02.05.2024, dátum účinnosti: 13.06.2024.Táto zmena je aj v AIP SR, časť ENR 2.2, odsek 2.2.3 “Zóny s povinným rádiovým vybavením (RMZ)” RMZ PIEŠŤANY Kruh s polomerom… Čítať viac »RMZ – Piešťany od 13.06.2024

  • Uzatvorenie RWY – LZKC

    Uzatvorenie RWY v LZKC

  • Uzatvorenie RWY – LZSV

    Uzatvorenie RWY v LZSV