Preskočiť na obsah

Informácie o letisku

Základné informácie

Letisko Trenčín je neverejné, vnútroštátne letisko. Na letisku Trenčín sa vykonávajú zálety vojenských lietadiel po oprave. Počas záletov sa vydáva správa NOTAM pre priestor letiska vymedzený horizontálne kružnicou so stredom v ARP s polomerom 10 km a vertikálne od GND do 6 000 ft AMSL.
Letiskové okruhy: motorové lietadlá lietajú západné okruhy a bezmotorové lietadlá východné.
V pracovnej dobe budú posádkam poskytnuté informácie o letisku, letovej prevádzke a aktuálne údaje o počasí.
Rolovanie na a zo stojísk – podľa pokynov pozemnej obsluhy.
Parkovacia plocha pre malé lietadlá (všeobecné letectvo) – po pristátí na RWY 03/21 je možné použiť stojiská aeroklubu.
Parkovacia plocha pre vrtuľníky: k dispozícii.
Rolovanie – obmedzenie: vrtuľník záchrannej služby má vždy prednosť pri rolovaní vo vzduchu nad rolovacou dráhou C.
Výcvikové, tréningové a technické testovacie lety – použitie RWY: k dispozícii.
Prevádzka vrtuľníkov – obmedzenia: NIL.
Odstránenie prevádzkyneschopných lietadiel z RWY: obmedzené.
Obmedzenie pre RWY 04/22: Letisko je osvedčené pre kategóriu 2C podľa predpisu L 14 z dôvodu šírky pásu RWY.

VFR mapa

VFR manuál – © LPS SR, š. p.

English version

Slovenská verzia

Miestne NOTAM

  • Obmedzenia letovej činnosti na LZTN – Marec 2023

    Dátum/Date NOTAM Poznámka/Note 03.03.2023 CLSD TWR NIL 04.-05.03.2023 CLSD APN 04/22 NIL 11.03.2023 CLSD APN 04/22 NIL 18.03.2023 CLSD APN 04/22 NIL 20.-24.02.2023 CLSD RWY 03/21 MIL 29.03.2023 CLSD APN 04/22 NIL V prípade MIL je možné obmedzenie, prípadne i zákaz letu po okruhu. Obmedzenia sa v priebehu mesiaca môžu zmeniť.

  • Obmedzenia letovej činnosti na LZTN – Február 2023

    Dátum/Date NOTAM Poznámka/Note 18.-19.02.2023 CLSD APN 04/22 NIL 20.-24.02.2023 CLSD RWY 03/21 MIL 25.-26.02.2023 CLSD APN 04/22 NIL V prípade MIL je možné obmedzenie, prípadne i zákaz letu po okruhu. Obmedzenia sa v priebehu mesiaca môžu zmeniť.

  • Obmedzenia letovej činnosti na LZTN – December 2022

    Dátum/Date NOTAM Poznámka/Note 09.12.2022 CLSD RWY 04/22 NIL 17.12.2022 CLSD APN 04/22 NIL 18.12.2022 CLSD APN 04/22 NIL V prípade MIL je možné obmedzenie, prípadne i zákaz letu po okruhu.