Preskočiť na obsah

Informácie o letisku

Základné informácie

Letisko Trenčín je neverejné, vnútroštátne letisko. Na letisku Trenčín sa vykonávajú zálety vojenských lietadiel po oprave. Počas záletov sa vydáva správa NOTAM pre priestor letiska vymedzený horizontálne kružnicou so stredom v ARP s polomerom 10 km a vertikálne od GND do 6 000 ft AMSL.
Letiskové okruhy: motorové lietadlá lietajú západné okruhy a bezmotorové lietadlá východné.
V pracovnej dobe budú posádkam poskytnuté informácie o letisku, letovej prevádzke a aktuálne údaje o počasí.
Rolovanie na a zo stojísk – podľa pokynov pozemnej obsluhy.
Parkovacia plocha pre malé lietadlá (všeobecné letectvo) – po pristátí na RWY 03/21 je možné použiť stojiská aeroklubu.
Parkovacia plocha pre vrtuľníky: k dispozícii.
Rolovanie – obmedzenie: vrtuľník záchrannej služby má vždy prednosť pri rolovaní vo vzduchu nad rolovacou dráhou C.
Výcvikové, tréningové a technické testovacie lety – použitie RWY: k dispozícii.
Prevádzka vrtuľníkov – obmedzenia: NIL.
Odstránenie prevádzkyneschopných lietadiel z RWY: obmedzené.
Obmedzenie pre RWY 04/22: Letisko je osvedčené pre kategóriu 2C podľa predpisu L 14 z dôvodu šírky pásu RWY.

VFR mapa

VFR manuál – © LPS SR, š. p.

Miestne NOTAM

  • Obmedzenia letovej činnosti na LZTN – Október 2023

    Dátum/Date NOTAM Poznámka/Note 01.10.2023 CLSD APN 04/22 NIL 03. – 04.10.2023 CLSD APN 04/22 From – To: 0500Z – 1000Z 06. – 08.10.2023 CLSD RWY 04/22 NIL 10. – 11.10.2023 CLSD APN 04/22 NIL 14. – 15.10.2023 CLSD APN 04/22 NIL 16. – 20.10.2023 CLSD RWY 03/21 MIL 21.-22.10.2023 CLSD RWY 04/22 NIL 25. –… Čítať viac »Obmedzenia letovej činnosti na LZTN – Október 2023

  • Obmedzenia letovej činnosti na LZTN – September 2023

    Dátum/Date NOTAM Poznámka/Note 01.-3.09.2023 CLSD RWY 04/22 NIL 01.-04.09.2023 TWR CLSD NIL 09.-10.09.2023 CLSD RWY 04/22 NIL 16.09.2023 CLSD APN 02/22 NIL 17.09.2023 CLSD RWY 04/22 NIL 18.-22.2023 CLSD RWY 03/21 MIL 24.09.2023 CLSD APN 02/22 NIL 30.09.2023 CLSD RWY 04/22 NIL V prípade MIL je možné obmedzenie, prípadne i zákaz letu po okruhu. Pokračujeme s opravou… Čítať viac »Obmedzenia letovej činnosti na LZTN – September 2023

  • Obmedzenia letovej činnosti na LZTN – August 2023

    Dátum/Date NOTAM Poznámka/Note 01.-23.08.2023 CLSD RWY 04/22 NIL, GRAPE 22.-23.08.2023 CLSD RWY 04/22 NIL, LOTN reserved 24.-28.08.2023 TWR CLSD NIL 29.-31.08.2023 CLSD RWY 04/22 NIL, LOTN reserved V prípade MIL je možné obmedzenie, prípadne i zákaz letu po okruhu. Pokračujeme s opravou (výmenou) oplotenia letiska Trenčín. Pracovníci sú oboznámení s pohybom po letisku ale aj napriek tomu je… Čítať viac »Obmedzenia letovej činnosti na LZTN – August 2023