Preskočiť na obsah

Informácie o letisku

Základné informácie

Letisko Trenčín je neverejné, vnútroštátne letisko. Na letisku Trenčín sa vykonávajú zálety vojenských lietadiel po oprave. Počas záletov sa vydáva správa NOTAM pre priestor letiska vymedzený horizontálne kružnicou so stredom v ARP s polomerom 10 km a vertikálne od GND do 6 000 ft AMSL.
Letiskové okruhy: motorové lietadlá lietajú západné okruhy a bezmotorové lietadlá východné.
V pracovnej dobe budú posádkam poskytnuté informácie o letisku, letovej prevádzke a aktuálne údaje o počasí.
Rolovanie na a zo stojísk – podľa pokynov pozemnej obsluhy.
Parkovacia plocha pre malé lietadlá (všeobecné letectvo) – po pristátí na RWY 03/21 je možné použiť stojiská aeroklubu.
Parkovacia plocha pre vrtuľníky: k dispozícii.
Rolovanie – obmedzenie: vrtuľník záchrannej služby má vždy prednosť pri rolovaní vo vzduchu nad rolovacou dráhou C.
Výcvikové, tréningové a technické testovacie lety – použitie RWY: k dispozícii.
Prevádzka vrtuľníkov – obmedzenia: NIL.
Odstránenie prevádzkyneschopných lietadiel z RWY: obmedzené.
Obmedzenie pre RWY 04/22: Letisko je osvedčené pre kategóriu 2C podľa predpisu L 14 z dôvodu šírky pásu RWY.

VFR mapa

VFR manuál – © LPS SR, š. p.

Miestne NOTAM

  • Nadrozmerný objekt v ochrannom pásme LZTN

    V termíne od 03.112022 do 15.11.2022 budú v areáli LOTN prebiehať stavebné práce, ktorých súčasťou bude aj dočasné umiestnenie nadrozmerného objektu – žeriav, zasahujúceho do ochranného pásma letiska. Výška žeriavu bude v rozpätí od 29m do 44m. Predmetná stavba nachádza v ochranných pásmach letiska: V ochrannom pásme prechodových plôch dráhy RWY 04/22 s výškovým obmedzením v… Čítať viac »Nadrozmerný objekt v ochrannom pásme LZTN

  • Obmedzenia letovej činnosti na LZTN – Október a November 2022

    Dátum/Date NOTAM Poznámka/Note 01.10.2022 CLSD RWY 04/22 NIL 02.10.2022 CLSD APN 04/22 NIL 03. – 07.10.2022 CLSD RWY 03/21 NIL 08. – 09.10.2022 CLSD RWY 04/22 NIL 17. – 21.10.2022 CLSD RWY 03/21 MIL 16.10.2022 CLSD APN 04/22 NIL 22. – 22.10.2022 CLSD RWY 04/22 NIL 25. – 26.10.2022 CLSD RWY 04/22 NIL 02. –… Čítať viac »Obmedzenia letovej činnosti na LZTN – Október a November 2022

  • Obmedzenia letovej činnosti na LZTN – Jún, Júl, August 2022

    Dátum/Date NOTAM Poznámka/Note 14. – 15.06.2022 CLSD RWY 04/22 NIL 17. – 19.06.2022 CLSD RWY 04/22 NIL 20. – 23.06.2022 CLSD RWY 03/21 NIL 24.06 – 18.07.2022 CLSD RWY 04/22 POHODA festival 08. – 09.07.2022 CLSD AP LZTN NIL 19. – 22.07.2022 CLSD RWY 03/21 NIL 23. – 24.07.2022 CLSD RWY 04/22 NIL 26. –… Čítať viac »Obmedzenia letovej činnosti na LZTN – Jún, Júl, August 2022